Categorie: 4. Verzekeringen

Waarom krijg ik post van Ardanta, terwijl ik mijn verzekering bij PC Uitvaart heb afgesloten?

Uw verzekering blijft zoals die is, alleen zijn deze nu ondergebracht bij onze partner Ardanta. Zij zullen de premie incasseren en u ontvangt van Ardanta het jaarlijkse overzicht. De voorwaarden blijven ongewijzigd en onze uitvaartbegeleiders zullen uw uitvaart verzorgen.

Verzekeringspolissen gevonden na de uitvaart, kunnen we die nog inleveren?

Dat is mogelijk. Als erfgenaam kunt u het uitkeringsverzoek zelf direct indienen bij de betreffende verzekeringsmaatschappij. Is het een uitkering in natura, dan verschilt de uitkering per verzekeringsmaatschappij.

Kunt u voor mij nagaan of er ergens nog een polis loopt?

Dit kunnen wij helaas niet. Is iemand overleden en wilt u nagaan of hij of zij nog polissen heeft lopen, dan kunt u als erfgenaam contact opnemen met het Verbond van Verzekeraars (Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag, tel: (070) 333 85 00). Het Verbond zal dan contact opnemen met verschillen verzekeraars om de eventuele polissen te traceren. Wel is dit een tijdrovende procedure die een aantal maanden in beslag kan nemen.

Wat wellicht kan helpen om erachter te komen of er ergens nog polissen lopen is om bank-/giroafschriften na te gaan en/of een aantal grote verzekeraars te bellen in de hoop dat de verzekeringen daar lopen.

 

Kan je met elke uitvaartverzekering bij PC Uitvaart terecht?

Ja, dat kan. Heeft u een uitvaartverzekering van derden, dan kunnen wij de verzekering één op één overnemen als de uitvaart en het afscheid nemen op onze PC Uitvaart-locaties plaatsvinden.

Zijn mijn kinderen gratis meeverzekerd?

Ja, bij een uitvaartverzekering van PC Uitvaart zijn uw kinderen gratis meeverzekerd tot hun 18e jaar. Wel dient u uw kinderen op uw polis bij te laten schrijven. Dit kan tijdens het afsluiten van uw verzekering of door een e-mail naar info@ardanta.nl te sturen met de naam (voorletters en achternaam), geslacht en geboortedatum van uw kind(eren).
U kunt ook het wijzigingsfomulier invullen.

Ik ben verzekerd bij PC Uitvaart. Kan ik de uitvaart ook door een andere uitvaartverzorger laten uitvoeren?

Bij de uitvaartverzekering van PC Uitvaart in natura dient PC Uitvaart de uitvaart te verzorgen. Volgens de polisvoorwaarden dient het overlijden van de verzekerde te worden gemeld aan PC Uitvaart (dit kan telefonisch via 0800 5080) en zorgen wij voor de uitvoering van de uitvaart in natura, zoals omschreven op de polis.

Indien er een andere uitvaartverzorger wordt ingeschakeld, kan de uitkering niet plaatsvinden in de vorm van diensten, maar keren wij een geldbedrag uit. Dit bedrag is aanzienlijk lager dan de waarde van het verzekerde dienstenpakket, waardoor dit veel extra kosten met zich mee kan brengen. De hoogte van de uitkering staat vermeld op uw polisblad. Dit is afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten.

Heeft u als uitvaartverzekering een geldbedrag verzekerd? Dan kunt u veelal uw uitvaart ook door een andere uitvaartorganisatie laten verzorgen.

Wat moeten de nabestaanden doen bij het overlijden van de verzekerde?

De nabestaanden dienen het overlijden zo spoedig mogelijk telefonisch te melden aan PC Uitvaart. Dit kan 24 uur per dag via 0800 5080. Onze uitvaartbegeleiders zullen de uitvaart dan verzorgen. Middels de uitvoering van de verzekerde dienstverlening (zie rechten van de verzekerde in de polisvoorwaarden) wordt de verzekering dan uitgekeerd.

Kan ik mij bijverzekeren?

Ja, dat kan. Wilt u een bedrag opzij zetten voor uw uitvaart? Wellicht is een depositorekening van PC Uitvaart Deposito iets voor u.

Ik ben mijn polis kwijt. Kan ik een kopie ontvangen?

Ja, dat kan. Ja, dat kan. Neem dan contact op met Ardanta en geef uw gegevens door. Via Ardanta ontvangt u dan een kopie van uw polis.