Melding overlijden: 0800 5080

Na de uitvaart


Na een overlijden moet u veel formele zaken regelen, zoals de afhandeling van een eventuele erfenis, belastingaangifte, opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en meer. Heeft u geen idee hoe u dit moet aanpakken? PC Uitvaart biedt nazorg en helpt u bij de zakelijke afwikkeling

Financiële afhandeling 
Na de uitvaart wordt door PC Uitvaart de factuur opgemaakt en u aangeboden. Mocht er een geldige verzekeringspolis met uitkering in geld van een verzekeringsmaatschappij zijn, dan kan het verzekerde bedrag in mindering gebracht worden op de factuur wanneer de verzekeringsuitkering door PC Hooft wordt geïncasseerd. 

Als er sprake is van een spaarrekening bij het PC Uitvaart Deposito, wordt het gespaarde bedrag in mindering gebracht op de factuur. Bij natura uitvaartverzekeringen wordt voor de verzekerde diensten op de factuur ‘polisdekking’ vermeld en voor de diensten waarvoor geen verzekering gold worden de kosten vermeld.

Asbestemmingen
Na een crematie moet de as volgens de wet tenminste één maand bewaard worden. Daarna kan de as een definitieve bestemming krijgen. 

Informatie over asbestemming
Medewerkers van PC Hooft kunnen u persoonlijk informeren over de mogelijkheden van een asbestemming

Mogelijkheden asbestemming
De as kan verstrooid of bewaard worden. Hiervoor heeft u keuze uit diverse mogelijkheden:

  • Verstrooien op een verstrooiveld, een eigen dierbare plek of op zee
  • Bewaren in een sierurn. U heeft de keuze om de urn bij te zetten in een graf of  urnennis.
  • Afhalen van de asbus. U kunt hiervoor een afspraak te maken met onze klanteninformatie 0800-5080.

Verstrooien van de as
Verstrooiveld
De meest voorkomende is verstrooiing door medewerkers van het crematorium op de daarvoor bestemde verstrooiplaats. U kunt daarbij aanwezig zijn.

Verstrooiing op dierbare plek
De as van een overledene mag sinds 1998 ook verstrooid worden op een dierbare plek voor de overledene dan wel voor u als nabestaanden. Er moet dan wel vooraf toestemming van de grondeigenaar worden gevraagd. 

Asverstrooiing op zee
Enkele malen per jaar vindt verstrooiing op zee plaats vanaf een boot of vliegtuig.

Bewaren van de as
Wilt u de as bewaren en/of bijzetten? Dat kan. De as kan in een sierurn worden gedaan. De asbus waarin de as is verpakt wordt dan in een door de nabestaanden gekozen sierurn geschoven.

Binnencolumbarium 
Een binnencolumbarium (urnenmuur) staat in een afgescheiden deel van het aulagebouw.

Buitencolumbarium
U kunt de urn ook in een buitencolumbarium (laten) plaatsen. Dit is een urnenmuur op een begraafplaats in de openlucht.

Urnengraf
Een urnengraf biedt twee mogelijkheden: u laat de asbus begraven of in een sierurn bovenop het graf staan.

Sierurn
PC Uitvaart biedt in samenwerking met Funeral Products een stijlvolle collectie producten aan om de as in te bewaren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Niet meer weergeven.