‹ Bekijk alle inspiratie blog berichten

Waarom een levenstestament maken?

Financiële zaken op orde hebben is altijd belangrijk. Zowel nu als later. Heeft u uw financiële zaken goed geregeld voor nu? Dan is er tijd en ruimte om verder te denken. Denk hierbij aan het opstellen van een levenstestament. In een levenstestament legt u vast wie, namens u, belangrijke beslissingen mag nemen wanneer u dit zelf niet meer kunt. Denk hierbij aan plotselinge ziektes of andere omstandigheden waardoor u niet meer in staat bent zelf belangrijke beslissingen te nemen. Op deze manier voorkomt u dat anderen verkeerde keuzes maken over al uw geldzaken.

Wat is een levenstestament?

Men is het meest bekend met een testament. Echter, het grote verschil hierin is dat bij een testament een notaris vastlegt wat er met uw nalatenschap gebeurt. Bij een levenstestament geeft u aan wie uw zaken regelt wanneer u tijdens uw leven zelf geen zaken meer kunt regelen door ziektes of andere omstandigheden. U kunt hierbij denken aan medische en financiële keuzes.

Bij een levenstestament bent u zelf niet meer in staat te vertellen wat uw wensen zijn en wat voor keuzes u wilt maken. Het maken van grote beslissingen is dan vrijwel onmogelijk. Dit gebeurt vaak bij mensen met dementie, een beroerte of een levensbedreigend ongeluk.

Wie regelt mijn geldzaken?

Wanneer u een levenstestament laat opstellen dient u een gevolmachtigde te kiezen die al uw (geld)zaken regelt. Men noemt dit ook wel een volmachtnemer of een vertrouwenspersoon. Dit is ten alle tijden een vertrouwenspersoon die u zelf mag aanwijzen. De volmachtnemer mag namens u de beslissingen nemen die in het levenstestament staan. In de meeste gevallen is een volmachtnemer uw partner, kind of goede vriend(in).

Waarom is een levenstestament belangrijk?

Wordt u plotseling ziek en heeft u geen levenstestament? Dan kunt u te maken krijgen met een onderbewindstelling die door de rechter wordt uitgesproken. De rechter benoemt iemand die uw vermogen mag beheren. Als u een levenstestament heeft houdt u zelf regie over het kiezen van een gevolmachtigde.

Eén van de grootste misverstanden is dat veel mensen denken dat hun partner of kind automatisch alle beslissingen mag nemen wanneer zij zelf niet meer in staat zijn dit te kunnen doen. Echter, dit is niet altijd zo. Ook niet wanneer u in gemeenschap van goederen getrouwd bent.

Wat staat er in een levenstestament?

In een levenstestament worden medische, financiële en persoonlijke zaken opgenomen. U bepaalt zelf hoe uitgebreid u het levenstestament maakt. Hieronder zetten we de bekendste zaken op een rijtje en welke vragen u uzelf kunt stellen bij het opstellen van een levenstestament:

 • Medische zaken
  Wie geeft u toegang tot uw medische dossiers? Wie mag er met uw behandeld arts overleggen? Welke wensen heeft u omtrent grote beslissingen zoals operaties of levensbeëindiging?
 • Financiële zaken
  Wie geeft u de leiding over uw geldzaken? Wie mag al uw rekeningen inzien en wie mag uw vermogen beleggen? Wie mag betalingen uitvoeren en dergelijke?
 • Persoonlijke zaken
  Welke wensen heeft u voor uw uitvaart? Of wie mag zorgen voor uw huisdieren en andere persoonlijke zaken?

De voordelen van een levenstestament

Er zijn een hoop voordelen aan het opstellen van een levenstestament. We vinden het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent en delen hieronder de grootste voordelen op een rij:

Regie in eigen handen houden

Allereerst bepaalt u zelf wie uw beslissingen neemt. De rechter speelt hierin geen rol. U heeft in het geval van een levenstestament geen toestemming van een rechter nodig. U kunt in een levenstestament ook aangeven hoe u wilt dat een persoon beslissingen neemt. Zo bepaalt u zo veel mogelijk wat er met u, uw huis, uw bezittingen en uw vermogen gebeurt als u zelf niet meer in staat bent keuzes te maken.

Financiële beslissingen maken

Daarnaast weet u dat alle schenkingen goed terechtkomen. U kiest immers voor een persoon die u volledig vertrouwt. Tijdens het opstellen van een levenstestament kunt u de schenkingen voor bijvoorbeeld uw (klein)kinderen vooraf bepalen.

Verder verkleint u het risico op financieel misbruik van uw vermogen. Financieel misbruik neemt helaas steeds meer toe, vooral bij ouderen. Dit kunnen zowel vrienden als familieleden zijn die verkeerde dingen met uw spullen en geld doen. Met een levenstestament verkleint u dit risico enorm.

Zelf kiezen wie over uw gezondheid beslist

In een levenstestament wijst u de persoon aan die bepaalt wat voor medische keuzes er gemaakt worden. Denk hierbij aan alle mogelijke keuzes van A tot Z. U geeft dan door wie met de arts overlegt wanneer er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden.

Wat zijn de kosten van een levenstestament?

Een levenstestament opstellen is niet gratis en kost veel geld. Echter, er hangt geen vast bedrag aan het opstellen van een levenstestament. Dit hangt af van de wensen die u heeft en welke zaken u wilt meenemen in het levenstestament. U kun in ieder geval rekenen met een minimaal bedrag van € 500,-. Het bedrag kunt u verder bespreken met een notaris waarmee u alle afspraken gaat vastleggen.

Hoe regel ik een levenstestament?

Een levenstestament stelt u, in de meeste gevallen, samen op met een notaris. De notaris bepaalt in eerste instantie of u in staat bent een levenstestament op te stellen en te ondertekenen. Het is niet nodig een notaris in te schakelen voor het opstellen van een levenstestament. Houd er hierbij wel rekening mee dat de kans bestaat dat de bank dit niet erkent en uw vertrouwenspersoon daarom geen zaken mag en kan overnemen.

We adviseren altijd een levenstestament op te laten stellen door een professional, zoals een notaris of advocaat. Dit biedt meer zekerheid en verkleint de kans dat uw vertrouwenspersoon niet erkend wordt door de bank.

Het bespreken van een levenstestament

Een (levens)testament laten opstellen is voor velen een confronterende taak. Behalve dat u zelf na moet denken over zaken na uw eigen overlijden, is het vaak ook noodzakelijk dat geliefden mee kunnen praten. Welke onderwerpen zijn voor hen belangrijk? Vindt u dit erg lastig? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vinden het belangrijk dat dit proces zo goed mogelijk verloopt voor u.

Belangrijke tips voor uw levenstestament

U weet nu wat een levenstestament is, wat de minimale kosten zijn en wat erin mag staan. We delen hieronder nog een aantal belangrijke tips die u kunt meenemen in dit proces:

 1. Een levenstestament moet up-to-date blijven. Neem daarom minimaal één keer per jaar uw levenstestament door. Bent u het nog steeds eens met de genomen beslissingen en de inhoud? Is de gekozen vertrouwenspersoon nog steeds de juiste persoon?
 2. Zorg ervoor dat uw geliefden op de hoogte zijn van het levenstestament. De vertrouwenspersoon op de hoogte stellen wanneer u dit zelf niet meer kunt is ontzettend vervelend. Door dit vooraf bespreekbaar te maken, is het geen onverwachts nieuws voor uw geliefden.
 3. Vergeet niet uw arts mee te nemen in het levenstestament. Is uw arts veranderd? Zorg ervoor dat uw nieuwe arts ook op de hoogte is van de genomen beslissingen. Wanneer u dit zelf niet meer kan, is het de taak voor uw naasten.