Islamitische uitvaarten

Leestijd: 4 minuten

Moslims geloven in wederopstanding: de dood is de overgang naar het eeuwige leven. Binnen de islam bestaan verschillende stromingen, waarvan de soennieten en de sjiieten de grootste zijn. Herdenkingspark Westgaarde in Amsterdam heeft voor beide stromingen een eigen grafveld. Moslims worden nooit gecremeerd, maar altijd begraven. Het liefst zo snel mogelijk na het overlijden.

“Moslims worden nooit gecremeerd, maar altijd zo snel mogelijk begraven”

Bezoek aan de stervende

De zorg voor stervenden en overledenen is niet een zaak van de directe familie, maar van de islamitische gemeenschap. De stervende wordt neergelegd op zijn of haar rechterzijde met het gezicht in de richting van de Ka’aba in Mekka en krijgt water aangeboden. Hij of zij zou namelijk dusdanig veel dorst kunnen hebben dat de verleiding groot wordt om naar Satan te luisteren.

Het is voor moslims één van de leefregels om een stervend iemand te bezoeken. Het is dan ook vaak druk aan het sterfbed. Het bezoek is erop gericht degene die op sterven ligt gerust te stellen en hem of haar te helpen denken: ‘Dit lijden is een beproeving van Allah. Dit is de wil van Allah’. Alle gelovigen kunnen geestelijke en religieuze ondersteuning bieden. Toch wordt er doorgaans voor gekozen om er iemand bij te halen die er verstand van heeft (bijvoorbeeld een imam).

“De schulden van de stervende moeten worden afgelost”

Rituele wassing

Nadat de dood is vastgesteld, volgt een rituele wassing. Dat is een taak voor familie en mede-gelovigen. De rituele wassing wordt uitgevoerd door personen van het eigen geslacht. Na de wassing bidden de aanwezigen samen voor vergeving voor de overledene en andere overleden moslims. Dit gebed wordt staand uitgevoerd in de richting van Mekka.

Het dodengebed

Na de wassing is het tijd voor het Djanazah-gebed, voluit Salat-ul-Djanazah. Dit betekent: gebed van de overledene. Het is gebruikelijk dat daar veel mensen bij zijn. Het gebed is uitsluitend voor en door moslims en het is vereist dat alle deelnemers in staat van reinheid zijn (wudu). Het dodengebed duurt maar enkele minuten en wordt meestal gedaan door een imam of een zoon van de overledene.

“De imam preekt het dodengebed, de Salat-ul-Djanazah”

De islamitische begrafenis in Nederland

De overledene wordt bij voorkeur zonder kist begraven op de rechterzij met het aangezicht in de richting van de Ka’aba in Mekka. Is er wel een kist, dan moet dat er een zijn waarin de overledene op zijn rechterzij kan liggen. Om het mogelijk te maken dat de dode op de dag van de wederopstanding ook inderdaad overeind kan komen, moet er een ruimte boven het lichaam open blijven. Vaak wordt hiervoor een speciale constructie in het graf aangebracht. De lijkwade wordt bij hoofd en voeten losgemaakt. Het is niet ongebruikelijk dat moslima’s meegaan naar de begrafenis.

“Volgens de islam mag er per graf maar één persoon begraven worden. Grafrust is voor moslims belangrijk”

Periode van rouw

Na de uitvaart gaat iedereen naar het huis van de overledene om samen te eten en te drinken. Mannen en vrouwen zitten gescheiden. Huilen mag, maar de emoties mogen niet helemaal de vrije loop krijgen. Moslims gaan ervan uit dat de geest of de ziel van de overledene nog in hun midden is, dus is het hun plicht om voorzichtig met hem of haar om te gaan.

Na de rouwperiode drie dagen is er een eerste herdenkingsbijeenkomst. Toch wordt vaak een rouwperiode van ongeveer veertig dagen in acht genomen. In die periode komen nabestaanden regelmatig bij elkaar om uit de Koran te lezen. Rond de veertigste dag wordt de rouwperiode afgesloten met een herdenkingsbijeenkomst in het huis van de overledene of de naaste familie. Koran-lezers lezen voor en er wordt gebeden voor de zielenrust van de overledene. Een jaar na het overlijden is er opnieuw een herdenkingsbijeenkomst.

“Tijdens de rouwperiode van veertig dagen komen de nabestaanden regelmatig bij elkaar”

Naar het graf

Voor moslims is het erg belangrijk om het graf van een overledene regelmatig te bezoeken. Vaak doen ze dat na het vrijdaggebed en op feestdagen. Voor moslims zijn graven geen plaatsen om voor de doden te bidden. Het is wel gebruikelijk om op willekeurige graven uit de Koran voor te dragen en te bidden voor de zielenrust van alle overledenen.

Wilt u meer weten over een islamitische uitvaart of over ons islamitisch grafveld op Herdenkingspark Westgaarde? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

 

Samen maken we het bespreekbaar

Een uitvaart naar wens, waar u maar wilt