Privacyverklaring

Al ruim 85 jaar doet PC Uitvaart alles voor een betekenisvol afscheid. Voor ons bestaat dat niet enkel uit het verzorgen van een afscheid naar wens bij een overlijden, maar omvat dat álles wat daarmee te maken heeft. Vanaf het starten met sparen voor het laatste afscheid (middels een deposito of verzekering) tot het vooraf vastleggen van de uitvaartwensen. En wanneer wij het afscheid hebben verzorgd, verschuift onze aandacht naar o.a. het bewaren van de as, het onderhouden van het graf en het organiseren van herinneringsbijeenkomsten en het leveren van herinneringsproducten en diensten. Zo houden wij ons zowel jaren voor de laatste dag als jaren erna bezig met het organiseren van een mooi afscheid en het creëren van een goede herinnering hieraan.

Hiervoor hebben wij gegevens van u nodig. Wij gaan zorgvuldig om met alle gegevens die wij van u ontvangen en nemen onze verantwoordelijkheid voor een juiste verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites van PC Uitvaart, evenals het consumentenportaal MijnPortal.

Verzameling van persoonsgegevens

PC Uitvaart verzamelt en verwerkt de gegevens die wij nodig hebben voor het aanbieden en verzorgen van onze diensten en producten. Dit geldt voor alle onderdelen die onder PC Uitvaart vallen: onze uitvaartbegeleiding, verzekeringen, deposito’s en uitvaartlocaties. Dit kunnen persoonsgegevens zijn.
Wij ontvangen gegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten of producten. Ook wanneer u via een contactformulier op onze website, per e-mail of telefonisch een vraag stelt of een afspraak maakt, kunt u persoonsgegevens aan ons verstrekken. U kiest zelf welke gegevens u ons geeft. Via het contactformulier zijn enkele gegevens verplicht.

Verwerking van gegevens

Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
  deze privacyverklaring.
 • wij de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
  voor legitieme doeleinden; grondslag gerechtvaardigd belang.
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat
  ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden,
  te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen gebruiken wij voor het verzorgen van de gevraagde dienstverlening en producten. Indien u heeft aangegeven interesse te hebben in onze organisatie informeren wij u over onze producten en diensten en kunnen wij u deze aanbieden per post, e-mail, telefoon en via social media. Bij het verzenden van nieuwsbrieven per e-mail of per post stellen wij een mailinglijst op. Elke nieuwsbrief bevat een link of contactinformatie waarmee u zich kunt afmelden.

Informeren van de pers

Om media te informeren over onze dienstverlening werken we met verschillende perslijsten. Vertegenwoordigers van de pers zijn in veel gevallen op eigen verzoek opgenomen in de perslijst. In andere gevallen is het openbaar vindbare mailadres gebruikt. Ook vertegenwoordigers van de pers kunnen zich te allen tijde eenvoudig afmelden van de mailingslijst.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft met betrekking tot de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Deze gegevens worden zo lang als nodig bewaard om u op een correcte manier van dienst te zijn met onze producten en diensten op het gebied van afscheid nemen en herinneren.

Opname telefoongesprekken

Alle telefoongesprekken worden bij ons opgenomen om te gebruiken voor opleidingsdoeleinden van onze medewerkers. Deze gesprekken worden anoniem bewaard, om uw privacy te borgen, voor de duur van maximaal 6 maanden.

Verstrekking aan derden

Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit zijn partners die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen wij gegevens aan derde partijen verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens
te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De
  gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website
  wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
 • Met partijen die toegang hebben tot onze persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw
persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Klachten over gegevensverwerking

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over deze verwerkingen van persoonsgegevens; www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens

PC Uitvaart
Ookmeerweg 273
1067 SP Amsterdam
info@pc.nl
(020) 580 5080

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 2 januari 2022.

Samen maken we het bespreekbaar

Een uitvaart naar wens, waar u maar wilt