PC Uitvaart en GreenLeave

PC Uitvaart is aangesloten bij GreenLeave. Dat betekent dat wij in onze bedrijfsvoering de 7 kernprincipes van Greenleave hanteren.

Wat is Greenleave

GreenLeave is een samenwerkingsverband van uitvaartondernemers die streven naar 100% duurzame uitvaarten in Nederland. Samen met duurzaamheidsexperts van GreenLeave zijn wij continue op zoek naar alle mogelijkheden om uitvaarten duurzamer te maken. Bij GreenLeave uitvaartondernemers is duurzaamheid een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering, doordat deze voldoet aan zeven kernprincipes.


“Voor PC Uitvaart gaat de duurzaamheid veel verder dan alleen producten en diensten.”

 

Kernprincipe 1: Goed werkgeverschap

 • De organisatie biedt eerlijke arbeidsvoorwaarden.
 • De organisatie zet zich in voor de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Elke medewerker heeft periodiek een ontwikkelgesprek en er is budget voor opleiding en ontwikkeling.
 • De organisatie biedt ruimte aan mensen met een arbeidshandicap.
 • De organisatie biedt de mogelijkheid tot begeleiding bij traumaverwerking indien medewerkers hier behoefte aan hebben.

Kernprincipe 2: Duurzame bedrijfsvoering

 • De organisatie heeft een energiescan van haar gebouwen uitgevoerd en neemt in ieder geval alle energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.
 • De organisatie houdt zich aan de ‘good housekeeping’ regels zoals opgesteld bij de oprichting van GreenLeave.
 • De organisatie heeft haar papierstromen zoveel mogelijk gedigitaliseerd en vraagt ook toeleveranciers om facturen en andere correspondentie digitaal te versturen. Uiteraard kan de klant altijd verzoeken om een papieren versie van een document.

Kernprincipe 3: Duurzame inkoop

 • Bij alle inkopen weegt de organisatie duurzaamheid mee als criterium. Indien er een product met een duurzaamheidskenmerk beschikbaar is, kiest zij hiervoor.
 • Voor de volgende producten gelden minimumeisen: verlichting (LED), auto’s (maximale CO2 uitstoot van 110 gram per kilometer voor zowel benzine als dieselauto’s), koffie en thee (UTZ, Max Havelaar, Rainforest Alliance of Fair Trade) en papier (FSC, PEFC of Nordic Swan).
 • Bij de aanschaf van specifieke uitvaartverzorgingsproducten of producten voor de laatste verzorging wordt voor duurzame alternatieven gekozen als deze beschikbaar zijn.

Kernprincipe 4: Eerlijk zaken doen

 1. Heldere afspraken over de uitvoering van de uitvaart
 2. Transparante kostenbegroting
 3. Goede organisatie van de uitvaart
 4. Bekwaam personeel
 5. Doelmatige klachtenafhandeling
 6. Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek

De organisatie zorgt er bovendien voor dat haar medewerkers niet (financieel) afhankelijk zijn van de keuzes die de klant maakt omtrent de uitvaart. Dit voorkomt onwenselijke prikkels bij advisering van de klant.

Kernprincipe 5: Maatschappelijk betrokken

De aandeelhouder van PC uitvaart is een Stichting die, naast de doelstelling het in stand houden van PC Uitvaart, ook een maatschappelijke rol nastreeft, bijvoorbeeld sponsoring, goede doelen of het nemen of deelnemen aan maatschappelijke initiatieven.

Kernprincipe 6: De duurzame uitvaartondernemer communiceert op eerlijke en transparante wijze over zijn duurzame werkwijze

PC Uitvaart communiceert over Greenleave en de duurzame mogelijkheden op de website.

Kernprincipe 7: de duurzame uitvaartondernemer leidt zijn medewerkers op, op het gebied van duurzaamheid

Uitvaartverzorgers volgen een Greenleave training en de duurzaamheid wordt besproken met de medewerkers.

Samen maken we het bespreekbaar

Een uitvaart naar wens, waar u maar wilt