‹ Bekijk alle inspiratie blog berichten

PC Uitvaart en Stichting Islamitisch Begraven Nederland i.o. werken aan eeuwige grafrust in Amsterdam

In samenwerking met Stichting Islamitisch Begraven Nederland (IBN), wil PC Uitvaart als eerste Amsterdamse uitvaartbedrijf eeuwigdurende grafrust voor moslims mogelijk maken in Amsterdam. Door de uitbraak van het Coronavirus lag dit voorjaar het vliegverkeer grotendeels stil. Hierdoor konden overleden moslims niet meer in hun thuisland worden begraven. Vanuit haar maatschappelijke rol geeft PC Uitvaart graag invulling aan de behoefte van moslims om eeuwig begraven te worden in Amsterdam en wil dit faciliteren op Herdenkingspark Westgaarde.

Maatschappelijke rol

Eveline de Koning, manager Marketing & Sales van PC Uitvaart: ‘PC Uitvaart is in 1931 opgericht vanuit de sociale gedachte om een betaalbare en behoorlijke uitvaart mogelijk te maken voor alle Amsterdammers. Bijna 90 jaar later is ons motto ‘Alles voor een goed afscheid’. PC Uitvaart wil een goed en waardig afscheid bieden voor alle Amsterdammers, ongeacht achtergrond, cultuur of religie. Dus ook voor de nieuwe generatie moslims die in Amsterdam begraven wil worden. Het Coronavirus heeft de wens van moslims om hier begraven te worden in een stroomversnelling gebracht. Wij spelen als bedrijf graag in op de behoefte van deze specifieke groep Amsterdammers’.

Eeuwigdurende grafrust voor Amsterdamse moslims

Elsa van de Loo, woordvoerder van Stichting IBN: ‘Stichting IBN is opgericht om invulling te geven aan de wens van vele Amsterdamse moslims om in Amsterdam begraven te worden volgens islamitische richtlijnen. De moslimgemeenschap zet zich hier al jaren voor in, maar door het Coronavirus werd deze wens spoedeisend. Alhoewel Amsterdam meerdere islamitische begraafplekken heeft, biedt geen van deze begraafplaatsen de mogelijkheid tot eeuwige grafrust. Voor een wereldstad als Amsterdam is het vreemd dat hier nog niet in wordt voorzien’.

‘Wij hebben PC Uitvaart benaderd omdat zij in Amsterdam beschikbare grond met bestemming begraven heeft op Herdenkingspark Westgaarde. Daarnaast heeft het bedrijf al jarenlange ervaring met islamitisch begraven. Stichting IBN heeft in PC Uitvaart een professionele partner gevonden om samen voor eeuwige grafrust te zorgen’ vervolgt van de Loo.

2 oktober aanvraag ingediend

Dit voorjaar zijn door D66, Denk, Groen Links en PvdA schriftelijke vragen over het islamitisch begraven met eeuwigdurende grafrust in Amsterdam ingediend in de gemeenteraad. Op 2 oktober 2020 heeft Stichting IBN de aanvraag om dit mogelijk te maken op Herdenkingspark Westgaarde ingediend bij de gemeenteraad.

Samen maken we het bespreekbaar

Een uitvaart naar wens, waar u maar wilt