‹ Bekijk alle vacatures

Bestuurslid PC Hooft

Vanwege het vertrek van één van haar bestuursleden, is Stichting PC Hooft op zoek naar een nieuwe bestuurder. De stichting bestaat sinds 1931 en haar belangrijkste doelstellingen zijn het aanbieden van betaalbare, duurzame uitvaarten naar de wensen van haar klanten en een bijdrage leveren op sociaal maatschappelijk gebied.

Stichting PC Hooft zoekt een nieuw bestuurslid
Vanwege het vertrek van één van haar bestuursleden, is Stichting PC Hooft op zoek naar een nieuwe bestuurder.
De stichting bestaat sinds 1931 en haar belangrijkste doelstellingen zijn het aanbieden van betaalbare, duurzame uitvaarten naar de wensen van haar klanten en een bijdrage leveren op sociaal maatschappelijk gebied.

Missie
Wij helpen mensen de dood een plek in het leven te geven.”
De stichting is aandeelhouder van uitvaartorganisatie PC Uitvaart. Deze organisatie beschikt over haar eigen uitvaartbegeleiding en uitvaartlocaties, nl. crematoria, begraafplaatsen en uitvaartlocaties in Zuid- en Noord Holland, West Friesland en Flevoland, waar in totaal ca. 200 mensen werkzaam zijn.

Bestuur
Stichting PC Hooft kent een bestuur dat is samengesteld uit drie leden, waarvan één voorzitter. Benoeming is in principe voor de duur van vier jaar, waarna herbenoeming voor nog een periode van vier jaar kan plaatsvinden. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting en behartigt haar belangen om haar doelstellingen te verwezenlijken en zij vervult als zodanig de rol van aandeelhouder. Specifieke bevoegdheden van het bestuur zijn o.a. de benoeming, schorsing en ontslag van de commissarissen en directieleden van PC Uitvaart. De remuneratie van de Raad van Commissarissen van PC Uitvaart is eveneens voorbehouden aan het bestuur van de stichting. Tevens is voor de vaststelling van de jaarrekening en de benoeming van de externe accountant een akkoord van het bestuur  nodig.

Goede doelen en donaties
In 2023 heeft de stichting ervoor gekozen meer invulling te geven aan de oorspronkelijke doelstelling uit 1931, nl. het bewaken van de continuïteit van de uitvaartorganisatie en diens sociaal maatschappelijke bijdrage. Jaarlijks wordt voor die maatschappelijke bijdrage een flink bedrag beschikbaar gesteld. De ondersteuning verloopt via PC Uitvaart en richt zich vooral op organisaties en initiatieven die bijdragen aan rouwverwerking, het omgaan met verlies, tegengaan van eenzaamheid, vergroten van sociale participatie en het bespreekbaar maken van de dood. Speciaal voor nabestaanden die niet over voldoende financiële middelen beschikken om de uitvaart voor hun dierbaren te organiseren, is een noodfonds ingericht.

Profiel bestuurslid
Bij de samenstelling van het bestuur wordt rekening gehouden met eisen van deskundigheid, maatschappelijke achtergrond en representativiteit gerelateerd aan het werkterrein van de organisatie. Het bestuur voert haar taken uit als een gemeenschappelijk verantwoordelijk college. Belangrijke voorwaarden voor een goede taakvervulling zijn complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit. Je herkent jezelf in het onderstaande:

  • affiniteit met de aard, doelstellingen en missie van de organisatie;
  • ervaring in bestuursfuncties, bij voorkeur bij gemeentelijke- of maatschappelijke organisaties;
  • goede communicatieve vaardigheden;
  • vermogen om effectief samen te werken in een team;
  • minimaal viermaal per jaar beschikbaar voor overleg.

Wij bieden
Het stichtingsbestuur wordt gevormd door drie personen die met elkaar een betrokken en enthousiast team vormen.
Per 1 juni 2024 verwelkomen wij graag een nieuw bestuurslid die bij voorkeur sterk geëngageerd is in Amsterdam.
Het honorarium voor een bestuurder van Stichting PC Hooft bedraagt € 2.748,05 per jaar (excl.BTW).

Interesse?
Herken jij jezelf in het profiel? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren.
Stuur voor 1 juni 2024 je motivatiebrief en CV naar DS@pc.nl.
Wij willen benadrukken dat deze vacature openstaat voor iedereen die zich in de omschrijving herkent en geloven dat een verscheidenheid aan mensen bijdraagt aan een bloeiende organisatie.

‹ Bekijk alle vacatures

Samen maken we het bespreekbaar

Een uitvaart naar wens, waar u maar wilt