Resomeren: het duurzame alternatief voor begraven en cremeren

Traditiegetrouw zijn er twee keuzes voor de uitvaart: begraven en cremeren. In de toekomst komt daar een nieuwe methode bij, namelijk resomeren. Het grootste pluspunt van resomeren – ook wel alkalische hydrolyse, watercrematie of Aquameren genoemd – is het duurzame karakter. Het is namelijk op meerdere fronten een stuk minder belastend voor het milieu dan begraven en cremeren. Dit verklaart meteen waarom deze vernieuwende methode in steeds meer landen wordt toegestaan, waaronder Canada, Australië en sommige Amerikaanse staten. In Nederland buigt de politiek zich momenteel over de wettelijke goedkeuring.

Hoe werkt resomeren?

De naam resomeren stamt af van het Griekse woord ‘resoma’, dat ‘hergeboorte van het lichaam’ betekent. In het kort komt resomeren erop neer dat het lichaam van de overledene wordt opgelost in heet water waaraan kaliumhydroxide is toegevoegd. Dit chemische proces vindt plaats in een stalen cabine. Aan het einde van de cyclus blijft er een wit poeder over; de botresten van de overledene. Dit poeder kan verstrooid worden of bewaard worden in een urn, vergelijkbaar met de as na het cremeren.

Hoe ziet de uitvaart eruit?

Wanneer er is gekozen voor resomeren wordt de overledene omhuld met natuurlijk materialen . Dit kan bijvoorbeeld een wollen doek of wade zijn. Dit omhulsel  past in een gewone grafkist, dus de dagen voorafgaand aan de uitvaart en de uitvaart zelf zien er niet anders uit dan bij een begrafenis of crematie. Vlak voor het resomeerproces van start gaat, wordt de overledene in de wade uit de houten kist getild en in de cabine geschoven. Eventuele kleding die de overledene draagt moet van wol of zijde zijn, zodat deze makkelijk tijdens het resomeerproces worden afgebroken.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van resomeren?

Al in 2014 wees onderzoek van TNO uit dat resomeren minder belastend is voor het milieu is dan cremeren en begraven. Zo is de gemiddelde CO2-uitstoot bij resomeren 28 kilo. Ter vergelijking: bij een begrafenis is dit gemiddeld 95 kilo en een gemiddelde crematie levert 208 kilo CO2-uitstoot op. Ook waar het gaat om fijnstofvorming en landgebruik is resomeren een aantoonbaar milieuvriendelijker alternatief.

Voor wie?

De keuze voor een bepaald type uitvaart is natuurlijk een zeer persoonlijke. Zo is het in bepaalde religies alleen toegestaan om het lichaam van de overledene te begraven. Ook moeten sommige mensen misschien wennen aan het idee dat het lichaam van de overledene wordt opgelost in vloeistof. Alhoewel die gewenning een kwestie van tijd lijkt, want uit het in 2017 gepubliceerde ‘Draagvlakonderzoek resomeren’ in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is te lezen dat 25% van de Nederlandse bevolking resomeren overweegt voor de eigen uitvaart. Met name het milieu is voor deze groep een belangrijk argument.

Wat zegt de wet?

Resomeren is in 2020 officieel goedgekeurd door de Gezondheidsraad. De laatste stap voor wettelijke goedkeuring is dat de wet op de lijkbezorging wordt aangepast. Zodra de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met het wijzigen van de wet is het mogelijk om in Nederland resomeren toe te passen als uitvaarttechniek. Op dit moment is het nog niet bekend wanneer het wetsvoorstel wordt behandeld, we houden u hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Samen maken we het bespreekbaar

Een uitvaart naar wens, waar u maar wilt