‹ Bekijk alle inspiratie blog berichten

Uitvaart regelen? Bekijk deze checklist

Wanneer één van uw naasten komt te overlijden is uw verdriet hetgeen dat de boventoon voert. Helaas moet er daarnaast ook meteen van alles geregeld worden wanneer u de uitvaart organiseert. Voor de één is dat een lastig proces, waar een uitvaart regelen voor een anders soms juist rust geeft. Ongeacht de manier waarop u dit ervaart kunnen we ons voorstellen dat het in ieder geval scheelt wanneer het allemaal zo gemakkelijk mogelijk verloopt. Daarom hebben we een uitgebreide checklist voor u opgesteld. Het gehele proces van een uitvaart is hierin samengevat, zodat u deze als (geheugen)steuntje kunt gebruiken.

Het overlijden vaststellen

Het moment van overlijden vormt het startpunt van het gehele proces. Dit meldt u zo snel mogelijk bij een arts, die het overlijden officieel vaststelt. In de meeste gevallen is dit de huisarts wanneer de persoon thuis komt te overlijden, of de behandelend arts wanneer dit in het ziekenhuis gebeurt. U ontvangt dan de A- en B- verklaring. Hierop staan respectievelijk de datum van overlijden en de vermoedelijke doodsoorzaak. Deze verklaringen heeft u nodig wanneer u het overlijden aangeeft bij de burgerlijke stand.

Aangifte doen bij de burgerlijke stand

Wanneer een persoon is overleden dient u hier binnen zes dagen aangifte van te doen bij de burgerlijke stand. Dit doet u bij de gemeente waarin de persoon overleden is. Het volgende moet u hiervoor meenemen:

  1. De A-verklaring
  2. De B-verklaring (in een ongeopende envelop)
  3. Uw legitimatie
  4. Gegevens voor de uitvaart
  5. Eventueel het trouwboekje van de persoon
  6. Eventueel een verklaring van de Officier van Justitie (bij een niet natuurlijke dood)

Een akte van overlijden

Nadat u aangifte heeft gedaan bij de gemeente schrijven zij de overledene uit in de gemeentelijke basisadministratie. Er wordt dan meteen een akte van overlijden opgesteld die u mee kunt nemen. Zorg bovendien dat u ook een uittreksel uit het overlijdensregister meekrijgt, deze heeft u vaak nodig om zaken te kunnen regelen na de uitvaart. Tot slot krijgt u een verlof tot begraven of crematie mee, waarmee u hier officieel toestemming voor heeft.

De laatste verzorging

Het is gebruikelijk om de overledene kort na het overlijden te wassen en aan te kleden. Dit wordt ook wel afleggen genoemd en meestal door een medewerker van de uitvaartonderneming gedaan. U kunt dit ook zelf doen, maar zonder specifieke kennis is dat niet gemakkelijk. Wanneer u hier toch voor kiest is het daarom raadzaam om u hier vooraf goed in te verdiepen. Is de persoon gestorven na bijvoorbeeld een ongeluk, dan kan dit het afleggen extra moeilijk en bovendien emotioneel zwaar maken. In dat geval is het extra aan te raden om dit door een ander te laten doen.

Opbaren

Wanneer de verzorging is uitgevoerd wordt het lichaam van de overledene opgebaard. Dit kan thuis, in een mortuarium of in een uitvaartcentrum. Vervolgens kunt u ook nog kiezen of de overledene in zijn of haar eigen bed, of thuis in een kist wordt opgebaard. Kiest u liever voor een uitvaartcentrum of mortuarium, dan wordt de overledene altijd in een kist opgebaard.

Het is belangrijk dat het lichaam gekoeld wordt tot de dag van de uitvaart. In het uitvaartcentrum zijn hier altijd al de nodige middelen voor aanwezig, maar wanneer u de overledene thuis opbaart zult u deze moeten huren. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit in het matras of juist de kist te voorzien.

Kist en bloemen

De volgende keuze die u moet maken is die van de kist. Hierin is tegenwoordig ontzettend veel mogelijk. U kunt de kist ook zelf maken, maar daarbij is het wel van belang dat deze aan alle wettelijke eisen voldoet. Koopt u een kist, dan kunt u kiezen uit een moderne, klassieke of een duurzame kist, met daarbinnen ook weer allerlei verschillende mogelijkheden. Een andere optie is die van de lijkwade. Een kist is immers niet wettelijk verplicht. Sommigen vinden een lijkwade echter wel zeer confronterend, aangezien de vorm van het lichaam dan goed te zien is. Houdt daar dus zeker rekening mee.

Zoekt u een kist uit, dan kunt u meestal ook meteen de mogelijkheden voor bloemen bij de uitvaart bekijken. Een bloemist helpt u dan om mooie boeketten uit te zoeken. Deze kunnen dan in de ruimte rondom de uitvaart of op de kist worden geplaatst, maar dit is uiteraard niet verplicht.

Vervoer

Een overledene kunt u niet zomaar in uw eigen auto meenemen. De kist moet immers passen en ook gesloten kunnen worden voor het vervoer. Het is dan ook handig om rouwvervoer te regelen, want een rouwauto heeft ook een verrijdbare baar om de kist op te leggen. Om een kist te dragen zijn bovendien minstens 2 maar liefst 4 personen nodig. U mag dit altijd zelf doen, maar kunt dit ook aan medewerkers van het uitvaartcentrum of de uitvaartonderneming uitbesteden.

De uitvaart zelf

Wettelijk gezien kunt u de overledene begraven of cremeren vanaf 36 uur na het overlijden. De maximale termijn is 6 werkdagen, exclusief eventuele feestdagen. Hier kunnen in bepaalde situaties echter wel uitzonderingen voor worden gemaakt wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden.

Afspraken maken

Allereerst moet u hiervoor afspraken maken met een begraafplaats of crematorium, waarbij u het eerder verkregen verlof dient te overhandigen. U vult dan ook een formulier in waarin u opdracht geeft voor de begrafenis of crematie, met daarbij een registratienummer dat bij de overledene hoort. Het crematorium of de begraafplaats kan u helpen en weet welk nummer dit moet zijn. Ook vult u even een aanvraagformulier in, dat u vooraf in de meeste gevallen al kunt downloaden op de website van de locatie.

Crematie

Wordt de overledene gecremeerd, dan moet u hiervoor afspraken maken bij een crematorium. Daarbij geeft u ook meteen aan of u alleen de crematie zelf, of ook gebruik van de ontvangstkamer, condoleanceruimte of aula wilt maken.

Begrafenis

Voor een begrafenis geldt ook dat u afspraken moet maken, in dit geval uiteraard met de begraafplaats. Er zijn verschillende soorten begraafplaatsen, zoals gemeentelijke of kerkelijke begraafplaatsen. Daarnaast zijn er op die begraafplaatsen ook weer verschillende soorten graven. Laat u hier vooral over informeren door de specifieke begraafplaats.

Een afscheidsplechtigheid

Veel nabestaanden kiezen ervoor om een afscheidsplechtigheid te combineren met de begrafenis of het cremeren van de overledene, maar dit hoeft natuurlijk niet. Een plechtigheid is het moment waarop herinneringen opgehaald worden, men elkaar kan zien en spreken en de overledene kan herdenken alvorens hij of zij wordt begraven of gecremeerd. De invulling hiervan staat u volledig vrij en een uitvaartonderneming kan u helpen dit goed in te richten. Denk bijvoorbeeld aan:

Nabestaanden informeren

Vaak zijn naasten en familie al eerder op de hoogte, maar ook anderen die de overledene kenden worden gewoonlijk op de hoogte gesteld van het overlijden. Dit kan met een rouwkaart of rouwadvertentie. Hiermee kondigt u meestal ook de datum en het tijdstip van de uitvaart en plechtigheid aan.

Na de uitvaart

Wanneer de uitvaart is geweest zijn er nog allerlei administratieve zaken die geregeld moeten worden. Denk daarbij aan verzekeringen, lidmaatschappen, abonnementen, financiële zaken en de erfenis van de overledene. Bekijk nu onze publicatie van de checklist na een uitvaart.