‹ Bekijk alle inspiratie blog berichten

Uitvaart regelen? Bekijk deze checklist

Bij het regelen van een uitvaart komt er veel op u af. We begrijpen dat dit een uitdaging kan zijn tijdens deze moeilijke periode. Om u te ondersteunen en een overzicht te bieden van wat u kunt verwachten, hebben we een handige checklist Uitvaart Regelen opgesteld.

Het moment van overlijden

Na het vaststellen van het overlijden door de huisarts of behandelend arts ontvangt u de overlijdensverklaring. Deze verklaring bevat de datum en tijdstip van overlijden.

Meld het overlijden bij PC Uitvaart via 0800 50 80. Dit kan 24 uur per dag en zeven dagen per week.

Administratieve zaken

PC Uitvaart doet voor u de aangifte bij de burgerlijke stand wanneer een dierbare is overleden. Na deze aangifte schrijft de gemeente de overledene uit in de gemeentelijke basisadministratie. Zodra dit is gedaan, ontvangen de nabestaanden het uittreksel uit het overlijdensregister van de uitvaartonderneming. Dit document is nodig om zaken te kunnen afhandelen na de uitvaart.

Het belangrijk om te controleren of de overledene een uitvaartverzekering of een depositorekening heeft. Wij staan klaar om u hierbij te helpen.

De wensen van de overledene

Mogelijk heeft de overledene een wensengesprek gehad met een van onze afscheidsadviseurs, waarin zijn of haar uitvaartwensen zijn vastgelegd. Deze wensen dragen bij aan een persoonlijk afscheid. De uitvaartbegeleider zal de vastgelegde wensen bespreken met de nabestaanden.

Als de overledene geen wensen heeft vastgelegd, zullen alle keuzes door de nabestaande moeten worden gemaakt. De uitvaartleider zal u hierin begeleiden en samen met u zorgen voor een mooi afscheid dat past bij uw overleden dierbare.

De laatste verzorging en opbaring

Het is gebruikelijk om de overledene kort na het overlijden te wassen, verzorgen en aan te kleden. Ons team van verzorgers doen dit met veel waardigheid. Als nabestaande heeft u de keuze om hierbij te helpen, het verzorgen van uw dierbare kan troost bieden tijdens het rouwproces.

Opbaren

Nadat de verzorging is uitgevoerd, kan het lichaam van de overledene worden opgebaard. Dit kan plaatsvinden in een uitvaartcentrum van PC Uitvaart en in de meeste gevallen kan dit ook thuis.

Het is belangrijk dat het lichaam gekoeld wordt tot aan de dag van de uitvaart. Als u ervoor kiest om de overledene thuis op te baren, zullen wij dit voor u verzorgen met de juiste apparatuur.

Een kist kiezen

Vaak is een kist de standaardkeuze maar naast de traditionele kisten zijn er ook alternatieven, zoals een rietenmand of een opbaarplank. Een andere mogelijkheid is een lijkwade, een doek dat wordt gebruikt om een overleden persoon te omhullen. Lijkwaden kunnen verschillen in materiaal, kleur en decoratie, waardoor er altijd een passende wade is voor de overledene. In de AfscheidsBoetiek op Herdenkingspark Westgaarde kunt u de lijkwaden van Wikkelgoed bekijken.

Rouwvervoer

Bij PC Uitvaart bieden wij verschillende mogelijkheden voor rouwvervoer, waaronder klassieke rouwauto’s, elektrische Tesla’s, rouwkoetsen, rouwfietsen en nog meer opties.

De dienst

De inhoud van de dienst kan volledig persoonlijk en naar eigen wens worden ingevuld. Samen met de uitvaartbegeleider worden alle punten zorgvuldig besproken, waarna we een passend afscheid organiseren voor uw dierbare.

Nabestaanden informeren

Naasten en familie worden vaak al eerder op de hoogte gebracht, maar ook anderen die de overledene kenden worden vaak door middel van een rouwkaart of rouwadvertentie op de hoogte gesteld van het overlijden. Hierin worden vaak de tijd en plaats van de plechtigheid en/of condoleance vermeld. U kunt er ook voor kiezen om de rouwkaarten digitaal te versturen, wat een duurzame optie is.

Toespraken

Tijdens de dienst hebben nabestaanden de mogelijkheid om de laatste woorden tot de overledene uit te spreken. In de speech kunnen anekdotes of mooie herinneringen worden gedeeld, wat zal bijdragen aan het creëren van een persoonlijke uitvaart.

We begrijpen dat het vinden van de juiste woorden lastig kan zijn en we helpen u graag bij het schrijven van een passende afscheidsspeech. Als u de juiste woorden niet kunt vinden, kunt u er ook voor kiezen een gedicht of een stukje songtekst voor te dragen dat uw gevoelens weergeeft.

Foto’s en muziek

Tijdens de dienst heeft u de keuze om foto’s te delen en muziek af te spelen. Dit zal de uitvaart persoonlijk maken en kan dierbare herinneringen oproepen bij de nabestaanden. Uw uitvaartbegeleider zal u laten weten hoe de foto’s en muziek aangeleverd dienen te worden, dit kan per locatie verschillen.

Bloemen kiezen

Bloemen zijn persoonlijk en vertellen veel over de overledene. Er zijn verschillende mogelijkheden; van mooie boeketten tot losse bloemen of kleine bloemstukken. U kunt uw eigen bloemstuk bestellen bij uw vertrouwde bloemist, bloemen uit uw eigen tuin plukken of uw uitvaartbegeleider kan u hierbij helpen. Elke bloem heeft zijn eigen betekenis, wat een prachtig symbolisch eerbetoon kan zijn.

Catering

Als de overledene gecremeerd wordt, heeft u vaak de keuze om mee te gaan naar de ovenruimte. Van tevoren kunt u bespreken of het mogelijk is om aanwezig te zijn bij de invoer of om uw dierbare tot aan de deur te begeleiden. Na dertig dagen kunt u de as ophalen. Tijdens  deze periode kunt u nadenken over wat u met de as zou willen doen. Lees hier meer over de vele mogelijkheden.

Begraven of cremeren

Wanneer iemand overlijdt, moet al snel de keuze gemaakt worden of de overledene begraven of gecremeerd zal worden. Als de overledene zijn wens hierover niet heeft uitgesproken, dan ligt de keuze bij de nabestaanden. Tegenwoordig is cremeren de meest gekozen optie.

Crematie

Als de overledene gecremeerd wordt, heeft u vaak de keuze om mee te gaan naar de ovenruimte. Van tevoren kunt u bespreken of het mogelijk is om aanwezig te zijn bij de invoer of om uw dierbare tot aan de deur te begeleiden. Na dertig dagen kunt u de as ophalen. Tijdens  deze periode kunt u nadenken over wat u met de as zou willen doen. Lees hier meer over de vele mogelijkheden.

Begrafenis

Tijdens een begrafenis begeleiden nabestaanden de overledene tot aan het graf en hebben zij de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de graflegging. Het kiezen voor een graf biedt nabestaanden een tastbare plek waar zij kunnen samenkomen om te herdenken. Tijdens deze bezoeken kunnen bijvoorbeeld bloemen worden neergelegd of kan er een kaarsje worden aangestoken. Als de overledene gecremeerd wordt, kan er ook worden gekozen voor een urnengraf. Dit graf is vaak een stuk kleiner dan wanneer iemand begraven wordt.

Bij aankomst op de locatie wordt de kist vaak door vier tot zes personen gedragen. Mochten nabestaanden de kist liever niet zelf dragen, bieden wij ook de mogelijkheid om professionele kistdragers in te zetten.

Nazorg

Wanneer de uitvaart heeft plaatsgevonden, zijn er nog allerlei administratieve en praktische zaken die geregeld moeten worden. Denk daarbij aan verzekeringen, abonnementen, financiële zaken en de erfenis van de overledene. Op onze nazorgpagina vindt u informatie over deze belangrijke zaken. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken met onze nazorgadviseur. Dit is een kosteloze dienst bij alle uitvaarten die wij begeleiden.

Het verliezen van een dierbare is erg emotioneel en wij begrijpen dat het een uitdaging is om naast al het verdriet dingen te moeten regelen. U hoeft dit niet alleen te doen, ons team van uitvaartbegeleiders staan voor u klaar om u te ondersteunen in deze moeilijke tijd.